TEXTOS LEGALS

Avís legal de l'Hotel La Glorieta

HOTEL RESTAURANTE LA GLORIETA, adreça Carretera General de Soldeu, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d'Internet www.hotellaglorieta.cat

Amb els límits establerts en la llei, HOTEL RESTAURANTE LA GLORIETA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació no vinculen a HOTEL RESTAURANTE LA GLORIETA, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d'Internet d'HOTEL RESTAURANTE LA GLORIETA pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que HOTEL RESTAURANTE LA GLORIETA no pot controlar. Per tant, HOTEL RESTAURANTE LA GLORIETA no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d'HOTEL RESTAURANTE LA GLORIETA o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d'HOTEL RESTAURANTE LA GLORIETA.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que HOTEL RESTAURANTE LA GLORIETA ofereix a través del website, hauràs de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, t'informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les teves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers d'HOTEL RESTAURANTE LA GLORIETA, amb la finalitat de poder-te prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-te de les millores del lloc web. Així mateix, t'informem de la possibilitat que exerceixis els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a glorietahotel@gmail.com o en l'adreça Camí de la Seu, s/n, 25700 La Seu d’Urgell, Lleida - Tlf. 973 35 10 45